top of page
Image by Elena Popova

Niets zo praktisch als een goede theorie.

Kurt Lewin (1890 – 1947)

Trainer

Mijn trainingen bestaan altijd uit een mix van ervaren, (h)erkennen, theorie en doen.

 

Ervaren en (h)erkennen

Er is veel ruimte voor de eigen ervaringen van de deelnemers. Daarnaast voeg ik ervaringen toe door bv regietheater. Hierbij spelen mijn collega (trainer/trainingsacteur) en ik een situatie uit hun werkveld. Ze kunnen hun eigen gedrag terugzien en tips voor verbetering geven. Waarna we die tips direct toepassen in de situatie.

Actieve werkvormen, zoals bijvoorbeeld een stellingenspel, maken de deelnemers bewust van hun eigen keuze en gedrag in uiteenlopende situaties. Dat is in elke training belangrijk, ongeacht het onderwerp. Iedere deelnemer is namelijk zijn eigen instrument. Werkt en handelt vanuit eigen drijfveren, intenties, normen, waarden en grenzen. Door daar meer inzicht in te hebben, kan een deelnemer daarna bewuster uit de theorie die handvatten kiezen die voor hem persoonlijk passend zijn in een specifieke situatie, bij een specifieke cliënt.

logo_despelendevrouw_transparant.png

Het levert bewustwording op. Op een speelse manier, op de eigen situatie gericht. De relaxte benadering waarbij ik desondanks, of juist daardoor, veel heb opgestoken.

Marjan

Theorie en doen

Gedegen theorie en achtergrond informatie is belangrijk bij een training. Maar deze zal ik altijd afstemmen op wat er speelt bij de deelnemers. En is vooral praktisch gericht. Zodat de deelnemers naar huis gaan met handvatten die direct toepasbaar zijn in hun dagelijks werk.

logo_despelendevrouw_transparant.png

Fijn hoe de trainers aansloten, zich aanpasten aan situaties die voor ons werk realiteit zijn. Veel interactie. Geen eindeloze theorie, maar tussen de voorbeelden en rollenspellen door tips gekregen.

Ernst

Daarvoor gaan we actief aan de slag. Mensen leren het beste door het zelf te ervaren. We komen dus letterlijk in beweging. Bijvoorbeeld door het experimenteren in een theoriemodel dat op de vloer is aangebracht. En andere creatieve werkvormen, waaronder rollenspellen.

De leus 'Renate doet in trainingen', slaat niet alleen op mijn eigen activiteit, maar zeker ook op het in beweging brengen van de deelnemers. Waarbij de eigen leerdoelen altijd centraal staan.

  

Thema's

Ik geef veel trainingen in de zorg. In ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen. Deelnemers zijn onder andere verpleegkundigen, helpenden, leidinggevenden. Thema's zijn feedback geven en omgaan met grensoverschrijdend gedrag van artsen, bewoners/patiënten en hun familie. Kenmerkend aan deze trainingen is dat er heel veel ruimte is voor de verhalen en ervaringen van de deelnemers.

 

Men denkt bij trainingen over grensoverschrijdend gedrag al snel aan agressief gedrag. Maar het kan ook over claimend gedrag gaan. Denigrerend of seksueel grensoverschrijdend gedrag komt ook voor. Er is ruimte voor grote en kleine ervaringen. Want ook die laatsten kunnen veel energie vreten.

 

De keuze voor theorie en rollenspellen wordt volledig opgehangen aan deze eigen verhalen. Waarbij we samen onderzoeken wat wel of niet werkt. Dat kan per persoon verschillen. Naast handvatten om met de patiënt, familie,...... om te gaan, kijken we ook naar de eigen houding. Worden de eigen grenzen nog wel gevoeld?

logo_despelendevrouw_transparant.png

De spelende en trainende vrouw vindt altijd de juiste toon. Renate weet in haar rol als trainer en trainingsacteur een fijne sfeer te scheppen, waarin deelnemers willen experimenteren met nieuwe overtuigingen en nieuw gedrag. Renate is veilig, opgewekt en helpt cursisten patronen doorzien én ze aan te passen of uit te breiden.

Gerben Bergsma

Training , advies en innovatie

Grensoverschrijdend gedrag, lastig gedrag in alle variaties, is ook het thema in trainingen die ik geef over communicatie met bewoners bij grote ingrijpende infrastructuurprojecten. De voorlichters gaan eerst hun eigen  communicatiestijl ontdekken. Daarna leren ze beter af te stemmen op de communicatiestijlen van de bewoners. Het model is niet leidend, maar slechts een handvat om met eigen situaties aan de slag te gaan.

logo_despelendevrouw_transparant.png

Renate en Janneke hebben ons team van voorlichters al een aantal jaren getraind in het leren toepassen van verschillende communicatiestijlen bij verschillende type personen in verschillende situaties.

Deze training De-escalerend werken bestaat uit, naast een korte en bondige theorie, vooral ook uit oefenen. Beiden zijn meesters in het spelen van verschillende type personen. En dat op een leuke en humoristische wijze.

Renate hecht aan duidelijkheid,  is professioneel en ervaringsdeskundige.

Jeannette Bontjer

Projectbureau Aanpak Ring Zuid

Een belangrijk thema is LVB (licht verstandelijke beperking). Bij MEE Noord werk ik als trainingsacteur al 15 jaar in trainingen over dit onderwerp. Aangezien ik altijd heb mee gedacht over zowel de inhoud als de werkvormen is LVB een specialisatie van mij geworden. Sinds 2021 geef ik ook zelf trainingen aan bewindvoerders over omgaan met cliënten met een LVB.

Individuele training 

Naast groepstrainingen behoort een individuele training ook tot de mogelijkheden. Zo heb ik voor MEE Noord een jongeman begeleid om assertiever te worden. Ook wilde hij zich minder zorgen maken, niet zo vaak piekeren.

Passend bij zijn LVB deden we veel fysieke oefeningen, gebaseerd op het Rots-Water progamma. Ook tekende ik veel tijdens onze bijeenkomsten. Een training op maat.

Een individueel traject ter voorbereiding van een belangrijk assessment of gesprek is ook mogelijk.

tegeltje de belangrijkste basisvaardigheid.jpg
bottom of page